SPØRSMÅL OG SVAR

Svar på vanlige spørsmål om batteri

Hva betyr CCA?

Med Cold Crank Amps, eller på norsk kaldstartstrøm, menes det hvor mye energi som finnes tilgjengelig for å starte motoren. CCA verdier er målt ved minus 18 grader celsius

Hva er korrekt ladespenning?

I bil er korrekt ladespenning 14,2V – 14,4V ved 25 grader celsius, målt over batteriets poler med motor på tomgang og kjørelys på. I et 24 volts anlegg skal tilsvarende være 28,4V-28,8V.

Hva er syrevekt?

Syrevekt er en måleenhet som viser batterisyrens spesifikke vekt.Et fulladet batteri skal ha en vekt på 1,28-1,30 ved 25 grader celsius.

Kan man etterfylle batteriet med batterisyre?

Nei ! dersom væskenivået i batteriet er for lavt skal man kun etterfylle med renset eller destillert vann. Korrekt væskenivå er 10-15 mm over celleplater.

Hva er et gel batteri?

Med gelbatterier menes batterier hvor elektrolytten – batterisyren er flytende når det tilsettes batteriet under produksjon. Senere tilsettes en kise oppløsning som gjør at batterisyren stivner. Gelebatterier har like mye batterisyre som vanlige åpne batterier. Fordi batterisyren er i fast form sitter batteriets plategrupper som støpt fast, og dermed meget bra beskyttet mot skader som følger av vibrasjoner.

Hva er et AGM batteri?

AGM er en forkortelse for Absorbed Glass Mat. Med dette menes at elektrolytten ligger absorbert i separator materialet og i platenes aktive materiale. Det betyr at det er mindre batterisyre i et AGM batteri enn i et tilsvarende “åpent” batteri.

Hva er selvutladning?

I alle bly – syrebatterier finner det sted en viss selvutladning. Jo varmere batteriet er, jo høyere er selvutladningen. For hver tiende grad temperaturen går ned reduseres selvutladningen med 50%. Da er det lettere å forstå hvorfor båt batterier kan oppbevares i båten om vinteren, og hvorfor det kan oppstå startproblemer etter at bilen har stått parkert ute en uke eller to om sommeren.

Hva betyr det at et batteri er sulfatert ?

Det betyr at det har dannet seg et belegg blysulfat på platene. Belegget er stort sett svært vanskelig å få vekk gjennom lading. Sulfatering oppstår oftest ved at batteriene settes bort uten å lades først. Start-forbruks batterier som er til oppbevaring må lades regelmessig.

Batteri Olsen Skien AS

Kjørbekkdalen 15

3735 SKIEN

Org.nr: 920 931 308


35 59 22 22